Oznakowanie ADR

Środki transportu, którymi przewożone są materiały niebezpieczne muszą być opatrzone tablicami ostrzegawczymi o wymiarach 30 x 40 cm. Oznakowanie towarów niebezpiecznych musi być przede wszystkim zrozumiałe, czytelne i trwałe. Z tego względu proponujemy profesjonalne oznakowania ADR. Klasyfikacji tej dokonuje się na podstawie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych zgodnie z kryteriami klasyfikacyjnymi określonymi w umowie ADR. Warto wiedzieć, że towar określony jako niebezpieczny w transporcie nie musi być uznany za taki poza pojazdem. Na podstawie nowych przepisów ADR wyposażeniem niebezpiecznym określa się substancję lub produkcję, która ma niebezpieczne właściwości, które mogą być niebezpieczne dla ludzi, środowiska i mienia. W przypadku nieprawidłowego transportu, towar może być niebezpieczny dla zdrowia człowieka lub może spowodować pożar lub wybuch, wyrządzić szkodę środowisku.

Wyposażenie ADR

Każdy pojazd przewożący materiały niebezpieczne musi być odpowiednio wyposażony w sprzęt chroniący. Przewóz materiałów niebezpiecznych łączy się z szeregiem sytuacji, którym należy zapobiec we właściwy sposób, z użyciem odpowiednich środków. Każdy pojazd przewożący materiały ADR powinien być wyposażony w klin do koła, dwa znaki ostrzegawcze, płyn do płukania oczu, kamizelkę ostrzegawczą, okulary ochronne, rękawice, pochłaniacz wielogazowy, trójkąt ostrzegawczy i apteczkę pierwszej pomocy. Zapraszamy do zapoznania się z naszym pełnym asortymentem! Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania związane z produktami na naszej stronie!


Kontakt:

Hurtownia sprzętu BHP i PPOŻ "STRAŻAK"


ul. Szosa Chełmińska 167-167a, 87-100 Toruń
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:30
strażak toruń


tel. kom. 603-352-351, 690-509-128
tel. 56 655-22-05, 56 621-06-35

Copyright © 1998-2021 by Strażak Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by DIGITALSKY