OZNAKOWANIE ADR

Środki transportu, którymi przewożone są materiały niebezpieczne muszą być opatrzone tablicami ostrzegawczymi o wymiarach 30 x 40 cm. Oznakowanie towarów niebezpiecznych musi być przede wszystkim zrozumiałe, czytelne i trwałe. Z tego względu proponujemy profesjonalne oznakowania ADR. Klasyfikacji tej dokonuje się na podstawie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych zgodnie z kryteriami klasyfikacyjnymi określonymi w umowie ADR. Warto wiedzieć, że towar określony jako niebezpieczny w transporcie nie musi być uznany za taki poza pojazdem. Na podstawie nowych przepisów ADR wyposażeniem niebezpiecznym określa się substancję lub produkcję, która ma niebezpieczne właściwości, które mogą być niebezpieczne dla ludzi, środowiska i mienia. W przypadku nieprawidłowego transportu, towar może być niebezpieczny dla zdrowia człowieka lub może spowodować pożar lub wybuch, wyrządzić szkodę środowisku.


Kontakt:

Hurtownia sprzętu BHP i PPOŻ "STRAŻAK"


ul. Szosa Chełmińska 167-167a, 87-100 Toruń
Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:30
mail do hurtowni sprzętu bhp


tel. kom. 603-352-351, 690-509-128
tel. 56 655-22-05, 56 621-06-35

Copyright © 1998-2022 by Strażak Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by DIGITALSKY